Лценз на виконання землевпорядних землеоцночних робт бланк


» Исковое заявление об опеке и попечительстве

» Для подключения электронной отчетности в пфр по челябинской области

» Наряда допуска на огневые работы за 2008г

» Бесплатный резюме для устройства на работу

» Заявления в пфр о постановке на учет в качестве плательщика енвд

» Конвертов из листа а4 своими силами

» Книга доходов и расходов при есхн 2013

» Путевой лист грузового автомобиля форма 4 п утверждённая 18 09 2008

» Заявление об уменьшении дохода на сумму страховых взносов

» Налоговой декларации на прибыль 2011 в word

» Рукописной доверенности на управление транспортом в казахстане

» Заявление физического лица получении налоговых вычетов

» Как написать заявление по беременности на сокращение рабочего времени

» Квитанции для оплаты выписки из егрюлПро затвердження Ліцензійних умов провадження господарської


Ліцензія на землевпорядні та землеоцінні роботи - Юридичні

Нині в Україні бурхливо розвивається сфера підприємницьких відносин. Важлива для суспільства господарська діяльність потребує не лише чіткої правової лценз на виконання землевпорядних землеоцночних робт регламентації, а й охорони та регулювання для забезпечення належних і сприятливих умов для ї здійснення та розвитку. Одним з основних засобів регулятивного впливу держави на діяльність господарюючих субєктів є ліцензування. Основною функцією ліцензування є узгодження інтересів субєктів господарювання та суспільства в цілому. Саме така форма державного регулювання господарської діяльності як ліцензування має забезпечувати їх охорону від протиправних посягань, а також забезпечувати сприятливі умови для їх розвитку. Відповідно до ст. 14 Господарського кодексу України ліцензування визначається як засіб державного регулювання у сфері господарювання.

Як працювати за новими ліцензійними умовами? - Моя Земля

1 янв. 2015 г.


Юридичні послуги, відповідно до справки статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» ліцензуванню. Зв язатися з фахівцями Компанії з питання ліцензії на землевпорядні та. (у лценз на виконання землевпорядних землеоцночних робт разі отримання ліцензії на виконання землеоціночних робіт) та витягу з. Згідно статті 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» органу ліцензування для одержання ліцензії подаються наступні документи: заява встановленого зразка про видачу ліцензії. У заяві про видачу ліцензії повинні міститися відомості про суб єкта господарювання заявника, найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код - для юридичної особи; прізвище, ім я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов язкових платежів задания - для фізичної особи; вид господарської діяльності на провадження якого заявник має намір одержати ліцензію. У разі наявності у заявника - юридичної особи філій.

Перелік документів для отримання ліцензії згідно з новими Ліцензійними. Та які отримали ліцензії на виконання землеоціночних робіт у встановленому. Фахівців у кожному землевпорядному підприємстві є зайвою вимогою. Ліцензія видається строком на пять років. Базові строки отримання ліцензії: 30 робочих днів (з моменту надання нам зазначених нижче документів і інформації). Базова ціна послуги: договірна. Платежі державі: 340 грн. У вартість входить: консультація й інформування клієнта про необхідність отримання ліцензії і порядок ї отримання; кваліфікована підготовка необхідного пакета документів у потрібній формі для подачі та його подача; отримання ліцензії. Для початку роботи необхідно надати такі документи: копія свідоцтва про державну реєстрацію субєкта підприємницької діяльності (засвідчена нотаріально копія статуту (засвідченого нотаріально копія довідки про внесення в єдиний державний реєстр підприємств і організацій України статистика засвідчена нотаріально). У видах діяльності повинен.
25 янв. 2010 г. 5 авг. 2009 г. Ліцензія на виконання землевпорядних та землеоціночних робіт. Ліцензія видається строком на п ять років. Базові строки отримання ліцензії: 30.titan91.ru
Карта сайта